2020-03-05

Så bidrar parkering till en attraktiv och hållbar stad!

Varför ska vi vara med i utvecklingsprojekt? Den frågan ställde vi till
Lena Lundblad, vår chef för strategisk utveckling. Vill du veta svaret? Läs mer
här!

Trender som digitalisering, automatisering och elektrifiering påverkar i rasande takt hur vi kan och vill resa. Att jobba i mobilitetsbranschen innebär därför att hantera många X i ekvationen och göra det snabbt.

Resultaten ska ju bidra till en hållbar och tillgänglig stad, men är inte det svårt när branschen förändras så snabbt?
- Jo, det är en stor utmaning, eftersom stadsutveckling sker i ett helt annat tempo. Ett aktuellt exempel är pilotprojektet LIMA, som handlar om där vi testar mobilitetshubbar som erbjuder olika transportmedel för att se hur det påverkar människors beteenden. När vi började för ett par år sedan fanns till exempel inga elsparkcyklar. I dag är de ett helt självklart inslag i stadsmiljön och har haft stor inverkan på resor i city.

Vi med andra aktörer, privata som offentliga. Ingen har ensam lösningen för framtidens hållbara mobilitet, menar hon.
- Det händer mycket och det händer snabbt och det händer med eller utan oss. Därför är det viktigt att vi deltar i olika projekt. På så sätt kan vi bidra med vår kompetens, få ta del av andras samt vara med och skapa en stad som är rustad för vad än framtiden har att komma med.

Genom att testa hur teknik och fysiska förutsättningar samspelar och påverkar människor kan vi sedan ta fram relevanta lösningar, menar Lena Lundblad.
- Ja, och det är därför vi är med i fler utvecklingsprojekt. Ett annat exempel är S3, en självkörande buss som testar hur autonoma fordon kan påverka framtida transportsystem som en så kallad last-mile lösning. S3 har testats i två omgångar, dels 2018 på Chalmers Campus Johanneberg och dels förra året på Lindholmen. Då körde bussen från en parkering i utkanten av området och ner till Lindholmen Science Park. I år ska bussen testas på en ny rutt i området och det ska bli spännande att se hur det resultatet faller ut.

Men hur kommer vi in i bilden? Parkering är väl tja, parkering?
- Man kan tro att det är något statiskt, men parkering idag är inte samma som om fem-tio år. Ska vi fortsatta vara relevanta som bolag behöver vi hänga med och fundera på hur vi och parkering kan vara ett verktyg i stadsutvecklingen. I LIMA till exempel utgår ju alla mobilitetshubbar från just parkeringar. Parkering bidrar till ökad tillgänglighet och kan samtidigt, beroende på var de ligger och innehåller, uppmuntra ett mer hållbart resande. Det är så vi är viktiga för staden.