2021-10-06

Tekniska problem hos leverantör

De senaste dagarna har Göteborgs Stads Parkering upplevt problem med det nya digitala passersystemet i parkeringshusen. 

Felsökning har pågått, och bolaget fick under förmiddagen den 6 oktober information om att en leverantör, Safe Team, utsatts för en ransomeware-attack. Safe Team arbetar nu med att minimera påverkan på kunder och samarbetspartners.

Problemen med passersystemet har inneburit att portarna till vissa p-husen behövt hållas öppna. Arbete pågår och portarna kommer successivt att låsas igen, med start under morgonen torsdagen den 7 oktober.

Göteborgs Stads Parkering följer situationen kontinuerligt och kommer att gå ut med mer information om det visar sig att bolagets kunder på något annat sätt berörs av det som drabbat Safe Team.

Läs mer på Safe Teams hemsida: SafeTeam utsatt för ransomeware-attack - SafeTeam