2020-06-26

Trafiken ändras för in och utfart till p-hus Focus

Nu startar trafikomläggningen vid Korsvägen samt byggnation av ny hållplats på Örgrytevägen. Många gator runt p-hus Focus blir enkelriktade. 

Fredagen den 26 juni ändras trafiken hur du kör in och ut från p-hus Focus

På grund av trafikomläggningen vid Korsvägen samt byggnation av ny hållplats på Örgrytevägen påverkas även trafiken runt vårt parkeringshus i Focus. Flera av gatorna runt omkring parkeringshuset kommer att enkelriktas.

Du kommer även i fortsättningen kunna parkera i p-hus Focus men några av vägarna dit och därifrån får andra färdriktningar. Titta gärna på kartorna och förklaringarna så att du hittar den väg som passar dig bäst.

Alternativ för att köra in i p-hus Focus

Se en större karta för infarterna till p-hus Focus

  1. Från Örgrytevägen österifrån (Sankt Sigfrids plan). Sväng in på Fabriksgatan och direkt in i p-hus Focus.
  2. Från Kungsbackaleden (E6) norrifrån. Sväng av leden och in i p-hus Focus.
  3. NYTT! Från Valhalla norrifrån via Åvägen. NYTT Kör Åvägen ner till Örgrytevägen och sväng sedan tillbaka upp på Fabriksgatan och in i p-hus Focus.
  4. NYTT! Från Fabriksgatan norrifrån. NYTT Sväng ner Gudmundsgatan, ta vänster ner på Åvägen till Örgrytevägen och sväng sedan tillbaka upp på Fabriksgatan och in i p-hus Focus.

Alternativ för att komma vidare när du kör ut från p-huset

Se en större karta för utfarterna från p-hus Focus

  1. Mot Örgrytevägen – E6. Sväng vänster på Åvägen ner mot Örgrytevägen. Under Kungsbackaleden och kör E6 norrut.
  2. Mot Valhalla – mot centrum. Sväng höger på Åvägen mot Valhalla.
  3. NYTT! Mot Fabriksgatan – E6 NYTT Gör en U-sväng till Underåsgatan och sedan vidare vänster på Fabriksgatan. Vid rondell på Fabriksgatan kan man köra ut på E6, både söderut och norrut.