2020-12-01

Vi startar samarbete med Higab gällande nybyggnation

Från och med 1 december kommer vår koncernmoder Higab som idag har en omfattande byggverksamhet att bygga våra nya anläggningar. Samarbetet innebär att vi kan bli mer flexibla och anpassa vår verksamhet på bästa sätt.

För att ytterligare stärka vår organisation och vårt beställaruppdrag pågår nu rekrytering av en projektutvecklare som ska svara för samordning av bolagets krav, allt ifrån behovet av parkering,lösningar i stadsmiljön till funktionalitet och innehåll.

Vi stärker även upp med ytterligare kompetens i form av en fastighetsansvarig som ska driva vårt eget fastighetsinnehav, allt ifrån fastighetsförvaltning och projekt kopplade till underhåll till hur vi ska organisera oss för att säkerställa en effektiv förvaltning och att möjliggöra en positiv kundupplevelse.