2023-07-27

Elladdarna åter i funktion

Vi har under en period haft problem med våra laddare runt om i staden. Idag, onsdag den 2 augusti, har problemet åtgärdats.

För att underlätta för kunderna under den period då laddarna inte fungerat som vanligt, valde vi att bjuda på laddning på flera ställen runt om i staden. Vi arbetar nu för att successivt återföra laddarna till vanlig drift. Det innebär att du som kund inte längre kan ladda kostnadsfritt i P-hus Heden, P-hus Liseberg Södra, P-hus Lorensberg och på Andromedagatan samt Regnbågsgatan. Återstående öppna ytor överförs till vanlig drift inom kort. Du som startat en laddning innan problemet åtgärdades kommer att kunna ladda färdigt utan kostnad. Vi tackar våra kunder för tålamodet!