2020-04-01

Enklare för boendeparkerare att ladda bilen | Parkering Göteborg

Från 1 april kan du med trafikkontorets boendeparkering använda ditt tillstånd som betalning för parkering och ladda bilen på utvalda parkeringar hos Parkering Göteborg.

Pilotprojektet som pågår ett år är ett samarbete mellan trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg. Syftet är att undersöka intresse och behov av att ladda bilen i de av Parkering Göteborgs utvalda parkeringsplatser för kunder som i dag har boendeparkering genom trafikkontoret.

Här kan du läsa mer om pilotprojektet