2019-11-06

Fler och bredare platser på Dr Allards gata

Nu har vi inte bara skapat bredare utan samtidigt också fler p-platser i Guldheden.

Under åren har många bilmodeller blivit allt större, vilket kan skapa problem på vissa parkeringar – bilarna kan helt enkelt ha svårt att få plats. Dessvärre blir ofta konsekvensen av att bredda platser, att de samtidigt blir färre. Vi kan inte ”offra” platser för att anpassa de övriga efter de största bilarna.
Men på Dr Allards gata i Göteborg har vi lyckats att göra både och! Numera är samtliga parkeringsplatser 2,5 meter breda samtidigt vi skapat 13 nya platser.