2023-06-12

För dig som tar bilen till badplatsen

Det är stort tryck på badplatser och andra utflyktsmål i Göteborg under sommaren. Det innebär att det snabbt blir fullt på parkeringarna och trängseln kan bli en trafikfara. Om olyckan är framme vid badplatsen är det också avgörande att räddningsfordon har fri väg. Parkera rätt och hjälp oss rädda liv!

 Vi behöver ta ett gemensamt ansvar och säkerställa att vi följer anvisningarna för parkering. Var uppmärksam på skyltning. Genom att du ställer dig på en plats avsedd för parkering ger du fri väg för ambulans, brandbil och andra utryckningsfordon ifall en olycka skulle inträffa.

Är det fullt på parkeringen? Hitta närmaste parkering i appen Parkering Göteborg eller välj ett annat utflyktsmål. Eller kan du lämna bilen hemma och välja annat färdsätt?

På goteborg.se/utochnjut kan du hitta både badplatser och andra utflyktsmål runt om i Göteborg. Var rädd om dig själv och andra! Genom att parkera rätt gör du skillnad.

Bra sidor med information:

goteborg.se/utochnjut 

goteborg.se/hittabad

goteborg.com

Göteborgs Stad - karta (goteborg.se)

Appen Badplatsen (Park- och Naturförvaltningen)