2020-03-23

Tillfällig fri parkering för vårdpersonal på Sahlgrenska sjukhuset våren 2020

OBS! Den 1 juli återgick parkeringsytan vid Medicinaregatan Norra till ordinarie taxa.

Uppdatering 7 september 2020

Parkering Göteborg tog under våren 2020 tillfälligt bort taxan på parkeringen vid Medicinaregatan Norra. Den tillfälliga taxan gällde fram till 30 juni 2020 och från och med 1 juli gäller ordinarie taxa på parkeringen.

-------------------------------

Nyhet publicerad 23 mars 2020

Vi nu står inför ett akut läge inom sjukvården och behovet av frisk vårdpersonal är extra stort. Syftet med gratis parkering på en av våra parkeringsplatser vid Sahlgrenska sjukhuset är att vi vill underlätta för de som brukar åka kollektivt men 

Vi hoppas att denna tillfälliga åtgärd kan hjälpa en del av de personer som hjälper oss medborgare. Eftersom vi hanterar parkeringen runt Sahlgrenska sjukhuset, är det också möjligt för oss att genomföra den här åtgärden i just detta område.

Det är viktigt för oss alla att vården fungerar och vi uppmanar er som inte jobbar på Sahlgrenska sjukhuset att parkera någon annanstans så Medicinaregatan Norra verkligen kommer vårdpersonalen till godo.

Så snart det akuta behovet förändras återfår parkeringen sin ordinarie taxa.

Parkering Medicinaregatan

Du hittar parkeringen här