2020-03-23

Fri parkering för vårdpersonal på Sahlgrenska sjukhuset

Parkering Göteborg har sedan förra veckan tagit bort taxan på parkeringen vid Medicinaregatan Norra.

Vi nu står inför ett akut läge inom sjukvården och behovet av frisk vårdpersonal är extra stort. Syftet med gratis parkering på en av våra parkeringsplatser vid Sahlgrenska sjukhuset är att vi vill underlätta för de som brukar åka kollektivt men nu tar bilen till jobbet på grund av att de vill minimera risken av att smittas av coronaviruset.

Vi hoppas att denna tillfälliga åtgärd kan hjälpa en del av de personer som hjälper oss medborgare. Eftersom vi hanterar parkeringen runt Sahlgrenska sjukhuset, är det också möjligt för oss att genomföra den här åtgärden i just detta område.

Det är viktigt för oss alla att vården fungerar och vi uppmanar er som inte jobbar på Sahlgrenska sjukhuset att parkera någon annanstans så Medicinaregatan Norra verkligen kommer vårdpersonalen till godo.

Så snart det akuta behovet förändras återfår parkeringen sin ordinarie taxa.

Parkering Medicinaregatan

Du hittar parkeringen här