2021-09-24

P-hus Snipan stänger

Masthuggskajen utvecklas och mycket händer på platsen. Som i led i detta stängs nu P-hus Snipan.

Som många vet ska det skapas en ny stadsdel i Göteborg, Masthuggskajen. Trots att det är några år kvar innan stadsdelen står klar påverkas redan nu området av byggarbeten. För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan den 30 september 2021, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Vi river Snipan i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.  

De kunder som idag har parkeringstillstånd i P-hus Snipan fick innan sommaren information och erbjudande om ersättningsplats i P-hus Koffen. Som en åtgärd för att väga upp tappet av besöksparkeringar kommer en ny parkering med 40 besöksparkeringar att etableras i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan. Se karta för hänvisning. Då inte lika många parkerar i området för tillfället, är bedömningen att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter att parkera.

Läs mer om stadsutvecklingen i området:

Masthuggskajen - En kontrastrik stadsdel växer fram

Masthuggskajen – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)