2021-10-26

Parkering på avgiftsbelagd laddplats

Det är många som undrar om det är okej att du som inte har en elbil parkerar på en avgiftsbelagd plats med laddstolpe. Det korta svaret är ja – så länge platsen inte är särskilt skyltad för endast elbil går det bra!

Skylten som du behöver hålla utkik efter är den som visas nedan. Om den finns vid laddplatsen får du endast parkera där med elbil. Finns det däremot ingen sådan skylt kan du ställa dig på parkeringsplatser med laddstolpe, oavsett om du har en elbil eller inte.

Juridisk skylt

.

Bild visar hur det kan se ut på plats