2021-10-26

Parkering på avgiftsbelagd laddplats

Det är många som undrar om det är okej att du som inte har en elbil parkerar på en avgiftsbelagd plats med laddstolpe. Det korta svaret är ja – så länge platsen inte är särskilt skyltad för endast elfordon eller laddhybrid går det bra!

Skylten som du behöver hålla utkik efter är den som visas nedan. Om den finns vid laddplatsen får du endast parkera där med elfordon eller laddhybrid. Finns det däremot ingen sådan skylt kan du ställa dig på parkeringsplatser med laddstolpe, oavsett vilken typ av bil du har.

Så här står det om skylt T24 på Transporstyrelsens hemsida: Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Juridisk skylt

.

Bild visar hur det kan se ut på plats