2020-05-14

Så kan fler kunder parkera utan att vi bygger nytt!

Det ligger i vårt uppdrag att bidra till en tillgänglig stad. Även om kollektiv-, cykel- och gångtrafik är att föredra behöver det vara så enkelt som möjligt att ta bilen de gånger man verkligen måste köra.

Men hur gör vi då det? Hur bidrar vi till en tillgänglig stad?

Det finns naturligtvis många sätt att arbeta på, men ett av de mer effektiva är att omvandla fasta platser till parkeringstillstånd. På en fast plats kan bara den som hyr platsen parkera, trots att den ofta står tom. Det är förstås inte särskilt smart att ha tomma platser, när vi samtidigt vet att många behöver parkering. Därför går vi successivt över från fasta platser till parkeringstillstånd. Bara under förra året omvandlade vi 1000 platser som nu kan användas av betydligt fler kunder – utan att bygga en enda plats!