2019-10-03

Tryggt och säkert - så jobbar vi

Våra anläggningar ska upplevas trygga och säkra. Det är ett uppdrag som finns beskrivet i vårt ägardirektiv. Men hur gör vi då verkstad av detta? Häng med på vår nya artikelserie så får du veta!

Tänk dig att kliva in i ett parkeringshus där färgen flagnar från väggarna, papperskorgarna är överfulla och belysningen blinkar. Det drar kallt och luktar ofräscht och i ett hörn ligger någon och sover. Dörren ut från anläggningen är tung och du har ingen möjlighet att förutse vad som finns bakom när du öppnar den.
Tänk dig också att någon säger: Du behöver inte oroa dig, det har inte skett ett enda brott här på 20 år. Du är helt säker.

Du skulle ändå inte uppleva den miljön som så värst mycket tryggare, eller hur?

Och det är det här Göteborgs Stads Parkering jobbar med, att göra anläggningarna trygga och säkra och att kunderna ska uppleva dem som just det.  
- Statistik kan vara bra, men inte tillräckligt. Vi behöver förstå kundernas känslor, deras uppfattning och upplevelser, säger Amir Torkalinaghipoor, chef för Parkeringsservice på Göteborgs Stads Parkering. Det är en del av det som vi utgår ifrån när vi arbetar för att skapa tryggare anläggningar.

Hur vet ni vad de vill ha då?
- Vi gör löpande kundundersökningar för att få större kunskap om vad kunderna tycker. Det finns inget som upplevs så otryggt som när det är skräpigt och smutsigt, till exempel.

För att kunna jobba systematiskt med frågorna har bolaget tagit fram ett Parkeringskoncept. Det är en målbild för att förbättra den fysiska miljön och utbudet av tjänster i alla parkeringsanläggningar baserat på input från kunderna. Konceptet består av flera ledord där och tryggt & säkert är ett av dem.

Förra året inventerades alla anläggningar utifrån hur de uppfyller kvalitetskrav inom områden som skyltning, städning, betalning och belysning för att ge några exempel. I år har en lång rad åtgärder börjat tas bland annat genom förbättrad belysning, logistik i husen, övervakning och skyltning samt uppsnyggade fasader, och genomtänkt utformning av trappor och hissar. Flera anläggningar har redan målats om både invändigt och utvändigt. Täckta dörrar har bytts ut mot glasdörrar som man kan se igenom och buskar som skapar otrygghet runt anläggningarna har tagit bort.

Men det handlar också om att se över omgivningen. Om miljön runt omkring upplevs som otrygg vill ändå inte kunderna parkera där, oavsett hur mycket arbete som läggs ner på själva anläggningen.

- Precis som i många andra fall handlar det om samverkan. Vi vill ju också bidra till stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och det gör ingen på egen hand. Vi samverkar hela tiden med polisen, fastighetsägare, räddningstjänsten och med andra förvaltningar och bolag.