2020-06-13

Så jobbar vi med trygghet och säkerhet

DEL 8 | Kvaliteten på den fysiska miljön är viktig för människors upplevelse och beteenden. Det leder oss osökt fram till vår sjunde väsentliga hållbarhetsfråga som är just: Trygg och säker.

Trygghet och säkerhet ska känneteckna alla våra parkeringar.

Trygga miljöer, samverkan inom stadens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete bidrar till en trygg, säker och mer attraktiv stad. Vi har ett koncept som säkerställer att vi ser till följande aspekter på alla våra anläggningar: tryggt & säkert, tydligt & enkelt, rent & snyggt.

- Vi följer upp kundupplevelserna så vi vet att vi gör rätt säker och ökar successivt kamerabevakningen, för det vet vi är en faktor som ökar upplevelsen av trygghet, säger Amir Torkalinaghipoor, chef för avdelningen parkeringsservice.

- Vi gör också kundundersökningar för att ta reda på vad kunderna har för behov och integrerar sedan de har resultaten i vår dagliga verksamhet, säger han.

Förra året började vi genomföra en lång rad åtgärder, som förbättrad belysning, logistik i husen, övervakning och skyltning samt uppsnyggade fasader. Även utformningen av trappor och hissar är nu mera genomtänkt utifrån ett trygghetsperspektiv. Flera anläggningar har målats om både in- och utvändigt. Täckta dörrar har bytts ut och ersatts med glasdörrar och buskar som skapar otrygghet runt anläggningarna har tagits bort.

- Vi vet också att omgivningen betyder mycket utifrån en trygghetsaspekt och bolaget samverkar därför med olika aktörer – polisen, fastighetsägare, räddningstjänsten och andra förvaltningar och bolag – i trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, säger han

Kan du ge exempel?
- På P-hus Pedagogen hade uppstått en rad problem då det användes för kriminell verksamhet. Vi samverkade här med stadsdelsförvaltningen, social resurs och lokalpolisen.

Vad blev lösningen?
- Den blev att stänga p-huset nattetid samt sätta in väktare, vilket medförde att vi fick bukt med problemen. Genom samarbetet kunde polisen sätta in resurser för att förhindra brottslighet som uppmärksammats via bolagets digitala system.

Fler exempel på hur vi arbetar med tryggt och säkert:

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) digitaliseras. Vi har infört att digitalt system för att säkerställa det systematiska brandskyddet i alla anläggningar. Vi har full kontroll över brandskyddet och snabbt kan se eventuella fel och avvikelser.

  • Radiokommunikation styr belysning. När vi byter belysning installerar vi armaturer som kan kommunicera med varandra. Det innebär att de tänds upp allteftersom bilarna eller en person passerar och är placerade för att undvika mörka hörn och liknande.

  • Konstbelysning för trygghet och trivsel. Vi började på P-hus Skånegatan med att installera konstbelysning på fasaden. Det blev en tillgång i närområdet och skapade ökad trygghet. Denna typ av belysning installeras på fler p-hus.

Och nu har vi kommit fram till vår åttonde och sista väsentliga hållbarhetsfråga: Ett jämlikt Göteborg.