Parkering av MC

Kommer du köra motorcykel i Göteborg? Vill du veta hur du ska parkera? Här har du lite tips och råd!

Hur du får parkera beror på hur din motorcykel klassas, men också vilken mark det rör sig om, gatumark eller tomtmark. Det första är precis vad det låter som, mark utmed gator. Det sistnämnda är till exempel vanliga markparkeringar och parkeringshus. 

Gatumark:

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är samma som för bilar. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning. Mopeder klass 2 parkerar däremot på samma villkor som cykel. 

Pendelparkering

Är pendelparkeringen skyltsatt med personbilssymbol får motorcyklar inte parkera här om det inte finns platser som är skyltsatta med mc-symbolen. 

Tvåhjuling

På skyltade mc-parkeringar är det enbart motorcyklar med två hjul som får parkera, många av dem är avgiftsfria. Parkeringskarta för mc på Göteborgs stads hemsida.

Trehjuling och fyrhjuling

Du får inte parkera där det är skyltat för mc-parkering, de platserna är endast för tvåhjuliga motorcyklar. Du får istället parkera längs med gatan där det är skyltsatt med P och avgift. OBS! I vissa fall räknas trehjuliga motorcyklar som har två hjul fram som tvåhjuliga, till exempel MC Piaggo MP3. Dessa får då parkeras som tvåhjulingar. Transportstyrelsens hemsida för mer information.

Klass 2, moped

Tvåhjuliga cyklar/moped klass 2 ska först och främst parkeras i cykelställ och får inte stå på gångfartsområden eller platser med förbudsskyltar. Man får inte stå i vägen för andra trafikanter, hindra fotgängare eller skapa problem för synskadade och funktionshindrade. Mer infomration om moped klass 2 på Göteborg Stads hemsida.

Har du fler frågor om vad som gäller på gatumark är du välkommen att kontakta oss på:
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se eller 031-365 00 00

Tomtmark:

Tvåhjuling

På skyltade mc-parkeringar är det enbart motorcyklar med två hjul som får parkera på plats. Det går även bra att parkera där det är skyltsatt med P och avgift.

Trehjuling och fyrhjuling

Du får inte parkera där det är skyltat för mc-parkering, då de platserna är endast för tvåhjuliga motorcyklar.

Uthyrning MC-plats

Parkering Göteborg har garage med specifika platser för motorcyklar med två hjul. Motorcyklar med 3-4 hjul kan ansöka om förhyrd parkeringsplats.

Du kan betala parkeringen med din mobil

Är det tidsbegränsad parkering gäller begränsningen även för en motorcykel och moped klass I.

På avgiftsbelagd parkering ska du betala avgiften, om du köper biljett ska du placera biljetten väl synlig och lätt att avläsa för kontroll. På avgiftsbelagd parkeringsruta kan flera MC parkera i samma ruta men de måste var och en betala avgift. Som förare får du bedöma hur du ska säkra detta genom att till exempel placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken, eller låta göra en särskild hållare som kan fästas i låsbygeln. på

Har du fler frågor om vad som gäller på tomtmark är du välkommen att kontakta oss på:
kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller 031-774 37 00