Saltholmen/Långedrag

På den här sidan hittar du aktuell information som rör parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag. 

Bakgrund för politiska beslutet

Trafik- och parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag har under många år upplevts som ett problem bland boende, verksamma och besökande i skärgården - särskilt under sommarmånaderna. I september 2019 fattade kommunfullmäktige i Göteborg en lång rad beslut för att förbättra parkeringssituationen. Utredningen har skett i samarbete med oss, Parkering Göteborg, och med SSIS, Södra skärgården i samverkan.

Allt eftersom vi har ny information eller om det sker någonting nytt fyller vi på med åtgärderna ur handlingen. Du som är direkt berörd får också information via mejl eller brev.

Vill du läsa hela handlingen som gick till vår styrelse hittar du den här 

Vill du istället har en kortare sammanfattning kan du läsa här.

Senaste uppdateringarna 2020

Anlitar du i Södra skärgården hanterkare? Här är ny information.

2020-10-05

I och med att Slingans besöksparkering omvandlats till tillståndsparkering för boende i Södra skärgården, kan det vara viktigt att eventuella hantverkare som ska jobba på öarna vet detta. Vill hantverkarna även fortsättningsvis stå på besöksparkering hänvisar vi till Vikebacken eller Talattagatan. Det finns avlastningsplatser på Saltholmen.
Har hantverkare behov av att parkera närmare färjan? Då kan de ansöka om ett särskilt tillstånd som ger behörighet till dagsparkering på Slingan samt Inre Hamn, mot timtaxa samt en fast engångskostnad om 198 kr för själva tillståndet.
Tillståndet avser perioden 201001 -210331, och kan inte avslutas i förväg.
För att teckna detta tillstånd behöver hantverkarfirman kontakta kundtjänst på 031-774 37 00, helgfri vardag mellan 08:00-16:30.

Fler tillståndsplatser på Slingan

2020-09-18

Inom den närmaste tiden kommer vi att arbeta med några av de åtgärder som kommunstyrelsen beslutat om för att underlätta parkeringssituationen för boende i Södra skärgården.

Kallbadhuset:

  • De nio tillståndsplatser som finns vid kiosken omvandlas till förhyrda och ersätter dem som fanns i vagnhallen. Dessa kunder har fått separat information om detta.
  • De tio tillståndsplatserna som vetter ut mot Saltholmsgatan görs om till besöksplatser för dem med för PRH-tillstånd och ersätter de som i dag finns på Slingan.

Arbetet inleds 21 september och vi räknar med att vara klara 30 september. Under den tiden kan platserna inte användas – vi ber om överseende med det.

Slingan:

Från och med 5 oktober övergår Slingan permanent till tillståndsparkering. Räknar man bort de som omvandlas till förhyrda och PRH-platser blir det ändå drygt 80 extra platser som är dedikerade till boende i Södra skärgården.

Nu sätter vi upp fågelskydd

2020-09-01

Vi kommer att montera fågelskydden under september och oktober för Saltholmen Yttre hamn och Kallbadhuset.

Vi har under året börjat att byta ut belysningsarmaturerna och det arbetet blir klart under 2021. Då var tanken att vi skulle sätta på fågelskydd. Vi har förstått att fågelskydden är något som många efterfrågar och därför prioriterar vi nu om.

-------

Senaste uppdateringarna 2019

Prishöjning

2019-12-06

Förtydligande gällande utskick om prishöjning för förhyrda parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag

Vi har förstått att det blivit en del missförstånd kring sista stycket i det brev som  skickades ut om prisjustering av de förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag.

Vi vill förtydliga det sista stycket, som börjar med ”En förhyrd plats …”.

  • De befintliga förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag ska enligt det senaste beslutet i kommunfullmäktige inte tas bort nu.
  • Den befintliga kön till förhyrda platser på Saltholmen/Långedrag finns kvar och du som i dag står i kö kommer i turordning att erbjudas förhyrd (fast) plats i takt med att det blir en plats ledig. Däremot går det från och med nu inte att ställa sig i kön.

Ovanstående är i linje som vi kommunicerat tidigare om det beslut som fattades av kommunalfullmäktige och som gör att fler boende och verksamma i Södra Skärgården ska få möjlighet att parkera i närheten av skärgårdsbåtarna.