Parkering på Saltholmen

Parkeringssituationen på Saltholmen för boende och verksamma i södra skärgården har under lång tid varit ansträngd. Flera utredningar och analyser har lett fram till politiska beslut och aktiviteter – allt i syfte att förbättra situationen.

Parkering Göteborg har stort fokus på att göra allt för att förbättra både för de som har parkering idag och för att de som står i kö ska få en parkeringslösning. Idag har vi bättre verktyg och kunskap för att ha rätt nivå på försäljningen av parkeringstillstånd. Ambitionen är att alla tillståndskunder ska få plats och om det vid enstaka tillfällen blir överfullt, så gäller tillståndet även i Långedrag.

För att öka vår förståelse om effekter av olika åtgärder har vi utvecklat ett värdefullt samarbete med föreningen Södra skärgården i samverkan, SSIS, där vi genom ett transparent förhållningssätt arbetar för att nå samförstånd och säkerställa att vi har korrekt fakta för olika frågor som uppkommer längs vägen.

De senaste åren har Göteborgs Stads Parkering utvecklat parkeringarna i anslutning till Saltholmen för att förbättra parkeringssituationen enligt ett uppdrag som kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutade i september 2019.

Läs mer här:
Göteborgs Stad kommunfullmäktige (goteborg.se)