Saltholmen/Långedrag

På den här sidan hittar du aktuell information som rör parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag. Sidan uppdateras löpande när vi har ny information.

Bakgrund

Trafik- och parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag har under många år upplevts som ett problem bland boende, verksamma och besökande i skärgården - särskilt under sommarmånaderna. I september 2019 fattade kommunfullmäktige i Göteborg en lång rad beslut för att förbättra parkeringssituationen. Utredningen har skett i samarbete med oss, Parkering Göteborg, och med SSIS, Södra skärgården i samverkan.

I menyn till vänster fyller vi på med åtgärderna ur handlingen så fort vi har ny information eller om det sker någonting nytt. Du som är direkt berörd får också information via mejl eller brev.

Uppdatering 2019-12-06

Förtydligande gällande utskick om prishöjning för förhyrda parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag

Vi har förstått att det blivit en del missförstånd kring sista stycket i det brev som  skickades ut om prisjustering av de förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag.

Vi vill förtydliga det sista stycket, som börjar med ”En förhyrd plats …”.

  • De befintliga förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag ska enligt det senaste beslutet i kommunfullmäktige inte tas bort nu.
  • Den befintliga kön till förhyrda platser på Saltholmen/Långedrag finns kvar och du som i dag står i kö kommer i turordning att erbjudas förhyrd (fast) plats i takt med att det blir en plats ledig. Däremot går det från och med nu inte att ställa sig i kön.

Ovanstående är i linje som vi kommunicerat tidigare om det beslut som fattades av kommunalfullmäktige och som gör att fler boende och verksamma i Södra Skärgården ska få möjlighet att parkera i närheten av skärgårdsbåtarna.

-------

Vill du läsa hela handlingen som gick till vår styrelse hittar du den här 

Vill du istället har en kortare sammanfattning kan du läsa här.