Saltholmen/Långedrag

På den här sidan hittar du aktuell information som rör parkeringssituationen på Saltholmen och i Långedrag. 

Bakgrund för politiska beslutet

Trafik- och parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag har under många år upplevts som ett problem bland boende, verksamma och besökande i skärgården - särskilt under sommarmånaderna. I september 2019 fattade kommunfullmäktige i Göteborg en lång rad beslut för att förbättra parkeringssituationen. Utredningen har skett i samarbete med oss, Parkering Göteborg, och med SSIS, Södra skärgården i samverkan.

Allt eftersom vi har ny information eller om det sker någonting nytt fyller vi på med åtgärderna ur handlingen. Du som är direkt berörd får också information via mejl eller brev.

Vill du läsa hela handlingen som gick till vår styrelse hittar du den här 

Vill du istället har en kortare sammanfattning kan du läsa här.

Senaste uppdateringar 2021

Nyfiken på Vagnhallen? Ställ dig i kö för cykel- och MC-parkering 

Arbetet i Vagnhallen är i full gång. Tidsplanen står kvar och vi räknar alltså med att vara klara 1 april 2021.

Som vi tidigare informerat om kommer ombyggnationen till cykel- och MC-parkering innefatta kameraövervakning, passersystem, automatiska dörrar, reparationsställ och pump för cykel. Som du kan se på bilderna har vi kommit en bra bit på väg.

25 januari öppnade vi upp kön till cykel- och MC-parkeringen för dig som bor i Södra skärgården - så passa på att sätta upp dig! Du ansöker på Min sida.
Här ser du vad det kostar:

  • MC-parkering. Pris: 140 kr/månaden inkl moms
  • Cykelparkering. Pris: 70 kr/månaden inkl moms
  • Cykelparkering med en låsbar box för elladdning. Pris: 110 kr/månaden inkl moms

Vagnhallen kommer likt våra övriga anläggningar ha ett digitalt låssystem. Du får mer information om det om du erbjuds plats i Vagnhallen.

Senaste uppdateringar 2020

Vagnhallen på gång att bli cykel- och mc-parkering

2020-12-17

Vi har fått frågor om vad som händer i Vagnhallen och kan nu berätta följande. 1/10 inledde vi ett upprustningsarbete, bland annat asfalterade vi ytan och satte in helt ny belysning. Eftersom Vagnhallen är K-märkt har arbetet löpnade stämts av med fastighetskontoret, som äger byggnaden, för att vara säkra på att förändringarna sker på det sätt de ska.

Nu har vi börjat med inredningen utifrån värdefull input vi fick från vår kundundersökning som genomfördes i september.
Utifrån det har vi nu tagit fram en layout vad gäller cykel- och mc-parkering i Vagnhallen (se ritning nedan) och har börjat bygga om. Ombyggnaden innefattar kameraövervakning, passersystem, automatiska dörrar och reparationsställ och pump för cykel. Utrymmena förses med gallerväggar och med låst dörr till både cykelutrymmet och mc utrymmet.

Det kommer också att finnas elladdning av cykelbatterier som tillval.

Vi räknar med att arbetet är klart 1 april 2021 och vi kommer att släppa på kön 25 januari. Platserna gäller för dig som bor i Södra skärgården och du sätter upp dig i kö på hemsidan. Mer information om kö och priser kommer senare. 
OBS! Du kan alltså inte ställa dig i kö före 25 januari.

Anlitar du i Södra skärgården hantverkare? Här är ny information.

2020-10-05

I och med att Slingans besöksparkering omvandlats till tillståndsparkering för boende i Södra skärgården, kan det vara viktigt att eventuella hantverkare som ska jobba på öarna vet detta. Vill hantverkarna även fortsättningsvis stå på besöksparkering hänvisar vi till Vikebacken eller Talattagatan. Det finns avlastningsplatser på Saltholmen.
Har hantverkare behov av att parkera närmare färjan? Då kan de ansöka om ett särskilt tillstånd som ger behörighet till dagsparkering på Slingan samt Inre Hamn, mot timtaxa samt en fast engångskostnad om 198 kr för själva tillståndet.
Tillståndet avser perioden 201001 -210331, och kan inte avslutas i förväg.
För att teckna detta tillstånd behöver hantverkarfirman kontakta kundtjänst på 031-774 37 00, helgfri vardag mellan 08:00-16:30.

Fler tillståndsplatser på Slingan

2020-09-18

Inom den närmaste tiden kommer vi att arbeta med några av de åtgärder som kommunstyrelsen beslutat om för att underlätta parkeringssituationen för boende i Södra skärgården.

Kallbadhuset:

  • De nio tillståndsplatser som finns vid kiosken omvandlas till förhyrda och ersätter dem som fanns i vagnhallen. Dessa kunder har fått separat information om detta.
  • De tio tillståndsplatserna som vetter ut mot Saltholmsgatan görs om till besöksplatser för dem med för PRH-tillstånd och ersätter de som i dag finns på Slingan.

Arbetet inleds 21 september och vi räknar med att vara klara 30 september. Under den tiden kan platserna inte användas – vi ber om överseende med det.

Slingan:

Från och med 5 oktober övergår Slingan permanent till tillståndsparkering. Räknar man bort de som omvandlas till förhyrda och PRH-platser blir det ändå drygt 80 extra platser som är dedikerade till boende i Södra skärgården.

Nu sätter vi upp fågelskydd

2020-09-01

Vi kommer att montera fågelskydden under september och oktober för Saltholmen Yttre hamn och Kallbadhuset.

Vi har under året börjat att byta ut belysningsarmaturerna och det arbetet blir klart under 2021. Då var tanken att vi skulle sätta på fågelskydd. Vi har förstått att fågelskydden är något som många efterfrågar och därför prioriterar vi nu om.

-------

Senaste uppdateringar 2019

Prishöjning

2019-12-06

Förtydligande gällande utskick om prishöjning för förhyrda parkeringsplatser Saltholmen/Långedrag

Vi har förstått att det blivit en del missförstånd kring sista stycket i det brev som  skickades ut om prisjustering av de förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag.

Vi vill förtydliga det sista stycket, som börjar med ”En förhyrd plats …”.

  • De befintliga förhyrda parkeringsplatserna på Saltholmen/Långedrag ska enligt det senaste beslutet i kommunfullmäktige inte tas bort nu.
  • Den befintliga kön till förhyrda platser på Saltholmen/Långedrag finns kvar och du som i dag står i kö kommer i turordning att erbjudas förhyrd (fast) plats i takt med att det blir en plats ledig. Däremot går det från och med nu inte att ställa sig i kön.

Ovanstående är i linje som vi kommunicerat tidigare om det beslut som fattades av kommunalfullmäktige och som gör att fler boende och verksamma i Södra Skärgården ska få möjlighet att parkera i närheten av skärgårdsbåtarna.