Det här har vi gjort

Åtgärder för en bättre parkeringssituation på Saltholmen

Detta har vi gjort enligt uppdraget från kommunfullmäktige i Göteborgs Stad 2019

  • Renodla parkeringsområden så besökare och boende inte behöver parkera på samma yta – besöksparkering finns numera på Talattagatan och Vikebacken i Långedrag samt sommartid på Hinsholmskilen. På Saltholmen och Saltholmsgatan finns endast parkering för tillstånd samt förhyrda platser. Förändringen har gett ett tillskott på cirka 100 tillståndsplatser på Saltholmen, vilket har minskat kötiden.

  • Prisdifferentiera – parkeringar i Långedrag är billigare än på Saltholmen. Tillståndsparkering är billigare än förhyrda platser.

  • Nytt förenklat kösystem – efter starka önskemål från många kunder i södra skärgården om ett enklare och tydligare kösystem har vi slagit ihop köerna till förhyrda platser på Yttre Hamn, Kallbadhuset och Rattgatan till en gemensam kö. Det går inte att ställa sig i kö till förhyrda platser längre.

  • Bommar – tidigare bomutredning har uppdaterats med hänsyn till att parkeringarna renodlas och samtliga områden med förhyrda och tillstånd i Saltholmen/Långedrag ingår.

  • Båtuppställning övergår till parkering för boende – Göteborgs Stads Parkering har haft diskussioner om olika lösningar för parkering på Yttre hamnen med Grefab.

  • Parkering för rörelsehindrade – vi har flyttat och utökat besöksparkering för rörelsehindrade, som nu ligger på Kallbadhuset.

  • Främja bilpooler – fler bilpoolsföretag har startat på Saltholmen och när de har behov av fler platser har de som tidigare förtur.

  • Främja elanslutning – vi har byggt ut elladdning på tillståndsytorna Inre hamn och Kallbadhuset samt på besöksparkeringen Talattagatan.

  • Utökad parkeringsmöjlighet för bilar och båtar – vi utreder fortfarande möjligheten att utöka besöksparkering i Långedrag för att ersätta besöksplatser som numera är tillståndsplatser.

  • Parkering för näringsidkare – eftersom verksamma har behov av att parkera på Saltholmen främst dagtid, är det lämpligt att de fortsätter att samnyttja parkering med tillståndsområdet för boende. Vi har en tjänst för dig som har uppdrag i södra skärgården, där du kan parkera på tillståndsparkering under dagtid. Läs mer om Tjänsteparkering här.