Tjänsteparkering – betala de anställdas besöksparkering på faktura

Tjänsteparkering innebär att företaget kan betala de anställdas besöksparkeringar på faktura. Det ger dig mindre administration och mer tid till annat.

Ta bort hanteringen av kvitton för parkering

Har ditt företag anställda som betalar besöksparkering och sedan lämnar kvitton varje månad för de parkeringar som de gjort i arbetet?

Nu kan du lösa det enkelt genom att ansluta dig till tjänsteparkering. Då får de anställda upp ”faktura” som ett betalmedel direkt i appen Parkering Göteborg. När parkeringar ska göras i arbetet väljer den anställde faktura som betalmedel. I början av varje månad får företaget en faktura med varje anställds parkeringskostnad.

  • Pris: 49 kr ex moms per månad och anställd.
  • En kalendermånads uppsägningstid.
  • Faktureras i efterskott
  • En faktura per grupp

De anställdas parkeringar utanför tjänsten görs som vanligt genom att de väljer sitt privata betalkort.

Observera att tjänsteparkering inte gäller för dig med enskild firma då tjänsten kräver ett organisationsnummer skilt från personnummer.

Vill du ansluta dig till tjänsteparkering?

Beroende på om du är en helt ny kund eller använder våra tjänster i dag så ansluter du dig på olika sätt, se nedan.

Du som är ny kund

Du som är kund och använder företagsportalen

 

Du behöver först skapa ett företagskonto.

Gå till ”skapa konto” och följ instruktionerna.

När du loggat in hittar du tjänsteparkering under fliken "Tjänster".

Du hittar tjänsteparkering under fliken "Tjänster”.