Abonnemangsparkering

Som företagskund finns det två abonnemangstjänster att välja mellan, tillståndsparkering och förhyrda platser. Det vanligaste är att köpa tillståndsparkering som gäller för området som du vill parkera på. 

Tillståndsparkering 

Mindre pappersarbete och större kontroll. Det är bara två av fördelarna med ett digitalt parkeringstillstånd. 

Med tillståndsparkering parkerar användaren på valfri ledig plats inom området tillståndet gäller för. Platserna i ett område samnyttjas helt enkelt med andra parkeringskunder.

Via företagsportalen kan du snabbt och enkelt dela ut parkeringstillstånd till anställda, konsulter eller andra som behöver ett tillstånd en längre tid. Användarna kan dessutom själva hantera tillståndet i appen Parkering Göteborg.

Du som administrerar parkeringarna kan lägga till användare som ska ha ett parkeringstillstånd, bestämma hur länge ett visst tillstånd ska gälla samt dra tillbaka det när någon slutar på företaget. Du kan också lägga till registreringsnummer och ange datum på ett tillstånd när ni har tillfälliga besök. Du har helt enkelt flera valmöjligheter för en flexibel hantering av era parkeringstillstånd.

Tjänsten att hantera digitala tillstånd i företagsportalen är kostnadsfri. 

Förhyrda platser 

Numera har vi mycket få områden kvar där vi erbjuder nya kunder förhyrd plats. Vi rekommenderar i stället tillståndsparkering som ofta blir billigare. Har ditt företag förhyrda platser hanterar du dem i företagsportalen.

När du väl är inne i företagsportalen har du flera tjänster att välja på och allt finns på ett och samma ställe.