Tillståndspott

Tillståndspott passar företag som vill låta medarbetare dela på företagets parkeringstillstånd och samtidigt ha möjlighet att starta laddning via parkeringstillståndet. Laddningen betalas separat med betalkort inlagt i appen.

Dela på företagets parkeringstillstånd

Tillståndspott är ett enkelt och flexibelt sätt att dela på företagets parkeringstillstånd. Perfekt för företag vars anställda eller konsulter inte är på plats varje dag eller under hela arbetsdagen.

I Företagsportalen bestämmer företagets administratör hur många tillstånd som ska vara tillgängliga för delning, vilka som ska kunna använda dem och hur länge användaren ska kunna parkera.

  • Pris: 49 kr ex moms, per användare, pott och månad.
  • Giltigt tillsvidare med en hel kalendermånads uppsägningstid.
  • Fakturering i efterskott.
  • Elladdning betalas med betalkort, ej faktura.
  • En typ av parkeringstillstånd per pott, man kan ha flera olika potter.
  • Gäller parkeringstillståndet i ett låst P-hus kan alla användare få en digital nyckel om administratören begär det.

Så gör du för att skaffa Tillståndspott

Har du minst ett parkeringstillstånd från oss kan du aktivera Tillståndspott, det gör du under fliken ”Tjänster” i Företagsportalen. Tryck på ”Aktivera” i rutan för Tillståndspott.

Gå till ”Tillståndspott” i menyn och skapa en ny Tillståndspott. Här väljer du en titel för potten, vilka tillstånd som ska vara tillgängliga samt kan sätta en begränsning på hur länge era användare får nyttja parkeringstillståndet.

När du tryckt på ”Skapa” får du upp alternativet att välja vilka användare som ska ha tillgång till Tillståndspotten, samt om det ska vara under en bestämd period eller tills vidare. Du kan alltid redigera reglerna för Tillståndspotten samt vilka som har tillgång till den via ”Tillståndspott” i menyn.

När användaren ska nyttja tillståndet går den till ”Tjänster” i menyn i appen Parkering Göteborg och anger vilket registreringsnummer som ska parkera, sedan startar parkeringen (här går det också att starta laddning).