Parkera på Saltholmen

Så här fungerar parkering på Saltholmen idag!

Parkeringsområden

 • Parkeringar närmast Saltholmens brygga är reserverade för boende i södra skärgården. Besöksparkering ligger i Långedrag.

 • Elladdning byggs ut på områden för tillståndsplatser, så att fler kan använda tjänsten

 • Nu finns Elladdning natt på Talattagatan ­ ett parkeringstillstånd för parkering och laddning under natten. Du betalar endast för elförbrukningen. Observera vilka tider som gäller! Läs mer här: Elladdning natt | Parkering Göteborg (parkeringgoteborg.se)

Kösystem

 • Tillståndsplats innebär att man parkerar på valfri ledig plats inom parkeringsområdet, istället för att ha en fast parkeringsplats. Boende i södra skärgården kan anmäla sig till kö för tillståndsplatser.

 • Kön till förhyrda platser är stängd. Göteborgs Stads Parkering fasar ut förhyrda platser för att istället erbjuda parkeringstillstånd som gäller specifika områden – ett arbete som pågår i hela Göteborg. När kön till förhyrda parkeringsplatser på Saltholmen stängdes var kötiden 25 år. Kön till tillståndsplatser är betydligt kortare, cirka fyra år på Saltholmen och till Långedrag är det ett fåtal personer i kö.

Vad är tillståndsparkering?

 • Tillståndsparkering ger hög flexibilitet, så att fler parkeringsplatser kan erbjudas till våra kunder. Beläggningen på parkeringsplatserna följs upp löpande, så att kunden har tillgång till parkeringsplats. Samtidigt använder vi Göteborgs Stads resurser på ett effektivt och flexibelt sätt.

 • Parkering med tillstånd ger också goda möjligheter till samnyttjande, till exempel om det finns behov av både arbetsplatsparkering och parkering för boende på olika tider. Införande av samnyttjande startar alltid i liten skala och utvärderas innan erbjudandet byggs ut.

 • På Saltholmen är mixen av de som nyttjar ytan optimal och det innebär att antalet parkeringsrutor kan nyttjas av cirka 25 procent fler kunder än om de hade varit förhyrda.

 • Tillståndsparkering är billigare än förhyrda platser. För 2024 kostar ett tillstånd i Saltholmen 640 kronor per månad och i Långedrag 490 kronor per månad att jämföra med förhyrd plats i Saltholmen som kostar 940 kronor per månad.

Säkerhet

I nuläget har vi kamerabevakning i följande parkeringsområden:

 • Kallbadhuset
 • Inre hamn
 • Rattgatan
 • Slingan
 • Vagnhallen
 • Yttre hamn

Under de senaste åren har vi sett över belysningen och bytt armatur på alla våra parkeringsområden.