Bilpooler

Parkering Göteborg har i uppdrag att bidra till ett hållbart resande genom att möjliggöra och uppmuntra alternativ till egen bil. Genom att erbjuda bilpoolsaktörer i Göteborg parkeringslösningar vil vi medverka till en ökad användning av bilpoolsbilar och minska behovet av egen bil och parkeringsplatser.

Som bilpoolsaktör hyr du tillståndsplatser och/eller förhyrda platser på ett område där användaren enkelt kan hämta och lämna fordonet. 

Är du intresserad av att höra mer om vårt erbjudande för bilpooler? Kontakta oss gärna via mejl på kundtjänst@p-bolaget.goteborg.se.

Vill du som privat- eller företagskund gå med i en bilpool? Kontakta respektive bilpoolsleverantör för mer information.