2015-10-09

För att ersätta de parkeringshus som försvinner när Hisingsbron byggs kommer P-arken troligtvis att flyttas. Parkeringsbolaget har utrett möjligheterna för att flytta P-arken och formellt beslut kommer att fattas av

2015-07-01

Nu blir det enklare att ta sig med bil till  Kvibergs Park genom att drygt 500 nya parkeringsplatser har byggts

2014-09-17

Onsdagen den 17 september ordnade  Parkeringsbolaget tillsammans med Ung Företagsamhet och studenter från Teknisk Design på Chalmers en designtävling. Tävlingsuppgiften var att skapa idéer och bidra med en grov skiss av

2014-08-19

Genom ett samarbete med en grupp fria konstnärer från Göteborgsateljéerna Taket Kultur och Hamnen 41 ställs ”Gatutställningen på Första Långgatan” ut på Parkeringshuset Snipans fasad.

2013-12-03

Självkörande bilar

2013-02-12

Parkeringsbolaget vill förenkla tillvaron för bilister som kommer till centrala Göteborg. Därför ändrar vi nu avgifterna på Heden och inför rätt och slätt en Shoppingtaxa på 220 p-platser vid bussterminalen.  

Gå till sida: Föregående , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 (denna sida) ,