Ladda med parkeringstillstånd

Om du har ett parkeringstillstånd kan du också utnyttja elladdning på området där ditt tillstånd gäller. Nu kan du även ladda bilen med tjänsten Tillståndspott. Koppla in laddaren i uttaget och starta laddningen direkt i appen Parkering Göteborg. Du betalar för det du faktiskt laddar.

Elladdning för fler

Vi har arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av tjänsten elladdning hos oss för att bättre åstadkomma ett samnyttjande av den gemensamma laddinfrastrukturen i Göteborg. Precis som med våra parkeringstillstånd vill vi att så många kunder som möjligt ska kunna nyttja våra parkeringsplatser i staden. Med den nya lösningen där du betalar per kWh får fler möjlighet att ladda sin bil.

Vill du läsa mer? Kika i så fall gärna på sektionen Frågor och svar elladdning.

Säkerställ att du uppdaterat appen till den senaste versionen för att laddfunktionen ska fungera.

Hur vet jag att det kommer finnas en laddare ledig när jag behöver den?

Platserna kommer fortsatt att reserveras så att endast parkerande kunder med laddbart fordon tillåts stå på platsen, vilket minskar risken att det kontinuerligt ska vara fullt. Vi erbjuder inte fasta elladdningsplatser, men arbetar ständigt med att bygga fler laddplatser där vi i statistiken ser att det behövs.

Du kan också hjälpa oss genom att informera oss via detta formulär om du anser att någon parkeringsanläggning är i behov av fler laddplatser.

Undantag

Det finns ett antal parkeringsytor med laddstationer som det inte går att betala per kWh på, istället betalar du en förhöjd timtaxa. Detta gäller både laddning med tillståndsparkering och besöksparkering. Anledningen är att dessa laddare för tillfället inte är fullt integrerade i vårt system. De ytor som berörs är Salviagatan 19-63 och P-hus Kaneltorget.