Vanliga frågor och svar

Laddning med parkeringstillstånd

Jag är redan kund hos er och har ett parkeringstillstånd – hur får jag åtkomst till elladdning?
Om du har ett parkeringstillstånd på en parkeringsplats där vi erbjuder elladdning kan du ladda genom att göra ett köp i appen. Där ditt tillstånd tillåter dig att parkera, kan du alltså också ladda. Se till att du har elladdning påslaget under Inställningar i appen. Därefter finns starta-laddning som ett val under Tillstånd som du kommer till genom att klicka på Tjänster i menyn.

Du behöver alltså inget särskilt laddtillstånd för att ladda, men notera att de flesta laddplatser kräver ett laddbart fordon för att få parkera på laddplatsen.

Vad kostar det?
Priset för laddning är 5kr/kWh, vilket också framgår innan du startar laddning i appen.  

Hur betalar jag?
Du betalar med de betalmedel som finns tillgängliga i appen för laddning på tillståndsplatser. Till en början kommer det endast vara betalkort, men vi arbetar för att utveckla fler alternativ för betalning.

Går jag före i kön till parkeringsplats om jag har behov av elladdning?
Nej, din köplats påverkas inte av att du har behov av elladdning. Vi har inget separat kösystem för laddplatserna. Först behöver du ha ett parkeringstillstånd på en parkeringsanläggning som är utrustad med laddplatser, därefter laddar du vid behov och betalar i appen.

Får jag en egen plats att ladda min elbil på?
Nej, laddplatserna delas av de som har tillstånd att parkera på parkeringsanläggningen.

Jag kör elbil till jobbet. Kan jag hyra laddplats vid min arbetsplats?
Många av våra parkeringsanläggningar erbjuder elladdning.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd på våra anläggningar genom att gå till Hitta parkering.

Där ditt tillstånd gäller får du också ladda, men säkerställ att det finns elladdning på den ytan där du vill hyra. Betalning sker per kWh genom att starta laddning i parkeringsappen.

Om alla med parkeringstillstånd på platsen får ladda – hur vet jag att det kommer finnas en laddare ledig när jag behöver den?
Vi följer nyttjandegraden av våra laddplatser veckovis och planerar löpande för en vidare utbyggnad, efter behov och där det är möjligt.

Om det finns områden där du gärna ser att vi bygger ut med fler laddplatser kan du informera oss om detta här.

Varför har ni tagit bort laddtillstånd?
Vi har utvecklat elladdning hos oss för att bättre samnyttja den gemensamma laddinfrastrukturen. Precis som med våra parkeringstillstånd vill vi att så många kunder som möjligt ska kunna nyttja våra parkeringsplatser i staden. Med den nya lösningen får fler möjlighet att ladda sin bil.

Ytterligare anledning till utvecklingen är att det ska bli enklare för kunden att bara använda en app istället för två.

Vilka tider kan jag stå på platsen?
Det beror på vilket parkeringstillstånd du har. Har du ett som gäller hela dygnet, får du också ladda samma tid.

Hur stor effekt kan jag förvänta mig?
Beroende på hur många bilar som laddas samtidigt får du tillgång till 0,9–3,7 kW. På våra tillståndsplatser har vi lastbalansering. Det betyder att effekten delas av dem som laddar för tillfället.

Hur lång tid tar det att ladda min bil?
Att ladda bilen för en körsträcka på 50 km tar mellan tre och elva timmar beroende på hur många bilar som laddas samtidigt.

Ser jag skillnad på laddning för besöksparkering och tillstånd nu när allt är i samma app?
Ja, via historiken i appen så framgår det vilka laddtillfällen som genomförts via tillståndet respektive besöksparkering.

Kan jag med mitt tillstånd även parkera på besöksplatserna med elladdning och bara betala för elen?
Det beror på var ditt tillstånd gäller. Har du ett tillstånd som gäller på avgiftsplatser går det bra att göra på det här sättet.

Jag har boendeparkering på gatan. Kan jag få laddning där?
Nej. Tyvärr kan man inte reservera plats på gatumark för annat än parkering för rörelsehindrade. Du som idag har boendeparkering på gatan och önskar laddning behöver därför ställa dig i kö till någon av våra parkeringsanläggningar.

Men kanske är du intresserad av vårt erbjudande Elladdning Natt som innebär att du kan ladda med Göteborg Energis laddare under nätterna? Läs mer här. 

Vad gör jag om tjänsten inte fungerar?
För att få snabbast hjälp så ringer du till oss på Parkering Göteborg på 031-774 37 00. Du kan även skicka e-post till oss på kundtjanst@parkeringgoteborg.se.

Vi bevakar även funktionen på alla våra laddare löpande och åtgärdar problem kontinuerligt.

Laddning på besöksparkering

Erbjuder ni laddning på besöksplatser?
Ja, Parkering Göteborg erbjuder elladdning på besöksparkering. För att hitta våra elladdningsplatser använder du enklast appen Parkering Göteborg. I appen är parkeringar med elladdning utmärkta med en grön uttagsikon på nålen i kartan.

Kan jag inte köpa en vanlig parkeringsbiljett?
Nej. Elladdning går endast att betala via appen.

Hur laddar jag?
Till att börja med måste du ha inställningen ”Visa elladdning” påslagen i appen, du hittar inställningen under Min Sida i menyn. Du behöver endast slå på inställningen en gång, därefter kan du starta parkeringar med elladdning.

När du vill ladda behöver du välja ”jag ska ladda” i parkeringskortet i appen. Laddutrustningen har uttag av typ 2. Du behöver själv ha med dig en egen laddkabel som passar det.

Vad kostar det?
Priset kan variera på olika ytor, och framgår på platsen innan du väljer att starta laddning.

Hur betalar jag?
Det gör du i appen Parkering Göteborg. Vi tar vi betalt per Kilowattimme (kWh) och priset framgår i appen innan du väljer ”jag ska ladda”. Du debiteras efter att du har stoppat laddningen och avslutat parkeringen.

Hur länge får jag ladda?
Du får ladda så länge som du står parkerad, inom den tid som det är tillåtet att parkera.

Vilken effekt kan jag förvänta mig?
Med ett antal undantag gäller upp till 3,7 kW för laddning på besöksparkering.

Min laddning har avbrutits utan att jag själv har gjort något, fortsätter ni att debitera mig för tiden jag står parkerad?
Vi fortsätter att debitera enligt taxa för parkeringen. För laddningen betalar du bara för den mängden el som laddstationen på plats registrerat att den skickat ut till ditt fordon.

Jag kan inte starta elladdning när jag parkerar, vad gör jag för fel?
Till att börja med måste du ha inställningen ”elladdning” påslagen i appen. När du sedan ska starta parkering inklusive laddning, behöver du välja ”jag ska ladda” i parkeringskortet. Säkerställ också att du har en uppdaterad version av appen.

Min laddkabel sitter fast, jag behöver hjälp!
Om du kopplar bort laddkabeln ur bilen så kommer laddningen avslutas automatiskt. Kort därefter ska det gå bra att ta ut kabeln även från laddboxen.

Var finns det laddstationer på Parkering Göteborgs parkeringar?
Du hittar alla parkeringar med laddstationer här. Både våra egna samt Göteborg Energis.

Laddning i samarbete med Göteborg Energi

Vi har också ett samarbete med Göteborg Energi vilket gör att vi har ännu fler laddplatser för besökare på flera platser runt om i staden.

Enda skillnaden är att du istället betalar för parkeringen via vår app Parkering Göteborg eller vår betalautomat och laddningen via Göteborg Energis app. Läs mer om Göteborg Energis app här.

Elladdning Natt

Hur fungerar parkeringstillståndet Eladdning natt?
Parkeringstillståndet Elladdning natt är framtaget för att bemöta behovet av elladdning hos kunder som bor inne i stan och som vill kunna ladda bilen löpande. Tillståndet ger dig möjlighet att nyttja Göteborg Energis laddare på nätterna.

Lösingen bygger på ett pilotprojekt som Parkering Göteborg drivit tillsammans med trafikkontoret och Göteborg Energi.

Du behöver:

När kan jag köpa parkeringstillståndet Elladdning natt?
Erbjudandet finns tillängligt från den 1 januari 2022. Du kan däremot ansöka om ett tillstånd redan från den 1 december 2021.

Hur ansöker jag om Elladdning natt?
Här hittar du information om hur du gör din ansökan. 

Vad kostar parkeringstillståndet Elladdning natt?
För att ladda din bil på Parkering Göteborgs offentliga parkeringsplatser med Göteborg Energis laddare kan du köpa ett parkeringstillstånd. Kostnaden för detta är 250 kr/ månad men efter beslut av Kommunfullmäktige kommer parkeringstillståndet Elladdning Natt vara tillfälligt kostnadsfritt från 1 juli – 31 december 2022. Den faktiska kostnaden för det du laddar tillkommer.  

Tanken med parkeringstillståndet är att det ska bli billigare för dig som vill ladda din bil ofta. Detta i jämförelse med att betala vanlig besökstaxa varje gång du parkerar och laddar din bil. Erbjudandet är helt frivilligt, du som inte avser ladda mycket kan såklart välja att ladda och betala vanlig besökstaxa när du behöver.

Vilka tider kan jag parkera med tillståndet Elladdning natt?
För att du inte ska betala ordinarie avgift är det viktigt att du laddar din bil under nätterna. Det vill säga:
Måndag till fredag 18:00-24:00 och 00:00-08:00 
Lördag och söndag 18:00-24:00 och 00:00-09:00

Står du på övriga tider betalar du ordinarie avgift för parkeringen.

Behöver jag lägga in en platskod i appen för att ladda?
Nej, du behöver inte lägga in en platskod i appen.