Lämna önskemål

Vi bygger successivt ut laddplatser på våra ytor och för att utbyggnaden ska gå i takt med behovet behöver vi först undersöka intresset vid varje område. Här kan du tipsa oss om du anser att någon parkeringsanläggning är i behov av fler laddplatser. Vi tar önskemålen i beaktande för den forsatta utbyggnaden.

Vi tar gärna emot önskemål om utbyggnad av elladdningsplatser i formuläret nedan.

Obs! Detta är endast ett formulär för önskemål, vi ger inga svar på ditt meddelande.