Lämna önskemål

Vi bygger successivt ut laddplatser på våra ytor, och för att utbyggnaden ska gå i takt med behovet behöver vi först undersöka intresset vid varje område. Här kan du tipsa oss om du anser att någon parkeringsanläggning är i behov av fler laddplatser.

Vi tar gärna emot önskemål om utbyggnad av elladdningsplatser i formuläret nedan.