Elladdning natt

Ett erbjudande för dig som bor i Göteborgs kommun och som vill ladda bilen ofta. Du laddar din bil under natten på våra offentliga parkeringsytor.

För dig som laddar bilen ofta

Så här fungerar Elladdning natt

För att kunna ansöka om tillståndet Elladdning natt behöver du vara folkbokförd i Göteborgs kommun. Du kan endast ha ett Elladdning natt-tillstånd, ej flera.

Ett villkor för tillståndet Elladdning natt är att du ska ladda din bil när tillståndet används.

Kostnad

Tillståndet för Elladdning natt är för närvarande kostnadsfritt.

 Tillståndet ger dig möjlighet att använda utvalda laddare som listas nedan på nätter under följande tider:

  • Måndag till fredag: klockan 18:00-24:00 och 00:00-08:00 
  • Lördag och söndag: klockan 18:00-24:00 och 00:00-09:00

 Övriga tider gäller inte tillståndet Elladdning natt och du betalar ordinarie parkeringstaxa om du vill ladda under dagtid.

Observera att tillståndet ska nyttjas i samband med att du laddar din elbil på de anvisade platserna. När bilen är fulladdad kan bilen stå kvar tiden ut som tillståndet gäller. För det fall vi upptäcker att man nyttjar tillståndet i strid med villkoren förbehåller vi oss rätten att dra in ditt tillstånd ”Elladdning natt".

Den faktiska kostnaden för det du laddar tillkommer.  

Tanken med parkeringstillståndet är att det ska bli billigare för dig som bor i stan och som vill ladda din bil ofta. Detta i jämförelse med att betala vanlig besökstaxa varje gång du parkerar och laddar din bil. Erbjudandet är helt frivilligt.

Ansökan

För att ansöka klickar du här och följer instruktionerna. Via giltighetsbilagan ser du på vilka adresser tillståndet kan användas.

Du behöver ett konto hos oss för att ansöka om tillstånd. Har du inte ett kan du registrera dig här.

För ett ökat samnyttjande

I Göteborg finns det idag en stor installerad kapacitet i laddinfrastrukturen för elbilar. Vi på Parkering Göteborg har tillsammans med Göteborg Energi arbetat intensivt de senaste åren för att möta det ökande behovet. Vi har etablerat över 1 000 laddplatser på våra offentliga parkeringsytor och utbyggnaden fortsätter.

Samnyttjande och hög nyttjandegrad av laddinfrastruktur är viktiga delar i den fortsatta utvecklingen. Vi installerar därför nya laddstationer enligt kundbehovet och ökningen av elbilar. Det är viktigt att fokusera på behovet och inte på antalet parkeringsplatser för att undvika investering i infrastruktur som inte används.

Våra laddplatser på offentliga parkeringar används mindre på kvällar och nätter jämfört med dagtid. Med parkeringstillståndet Elladdning natt som är framtaget med detta i åtanke, vill vi låta så många som möjligt ta del av den befintliga laddinfrastrukturen i Göteborgs kommun.