Elladdning natt

Ett erbjudande för dig som bor i centrala Göteborg och som vill ladda bilen ofta. Ladda din bil under natten på våra offentliga parkeringsytor. 

För dig som laddar bilen ofta

Lösningen bygger på ett pilotprojekt som drivits gemensamt av dåvarande trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg. Erbjudandet är till för dig som bor i stan och som vill ladda din bil ofta.

Kostnad

Elladdning natt-tillståndet är för närvarande kostnadsfritt.

Tillståndet ger dig möjlighet att nyttja utvalda laddare, som listas nedan, på nätterna. Det vill säga:

Måndag till fredag 18:00-24:00 och 00:00-08:00 
Lördag och söndag 18:00-24:00 och 00:00-09:00

Övriga tider gäller inte detta tillstånd och du betalar ordinarie parkeringstaxa om du vill ladda dagtid.

Observera att tillståndet ska nyttjas  i samband med att du laddar din elbil på de anvisade platserna. När bilen är fulladdad kan bilen stå kvar tiden ut som tillståndet gäller. För det fall vi upptäcker att man nyttjar tillståndet i strid med villkoren förbehåller vi oss rätten att dra in ditt tillstånd ”Elladdning natt".

Den faktiska kostnaden för det du laddar tillkommer.  

Tanken med parkeringstillståndet är att det ska bli billigare för dig som bor i stan och som vill ladda din bil ofta. Detta i jämförelse med att betala vanlig besökstaxa varje gång du parkerar och laddar din bil. Erbjudandet är helt frivilligt, du som inte avser ladda mycket kan såklart välja att ladda och betala vanlig besökstaxa när du behöver.

Med parkeringstillståndet behöver du inte lägga in en platskod i appen när du parkerar, vilket vissa av våra tidigare ladd-erbjudanden krävt. Du behöver däremot Göteborg Energis app Ladda din elbil för att ladda på deras laddplatser eftersom du då betalar laddningen direkt till Göteborg Energi. Sker laddningen på en av Parkering Göteborgs laddplatser betalar du för laddningen direkt i vår app.

 Har du inte redan ett konto, skapar du det på Göteborg Energis webbplats.

Ansökan

För att ansöka om ett parkeringstillstånd hos oss måste du först ha ett konto hos oss. Har du inte det registrerar du dig här.

Klicka på ett av de listade områdena nedan för att göra din ansökan. Välj sedan alternativet ”Elladdning natt” och följ instruktionerna.

P-hus Lorensberg 

P-hus Skolgatan 

P-hus Burggrevegatan 

Tuve Torg 

Amund Grefwegatan

Konserthuset 

Heden Exercishuset 

Medicinaregatan Södra 

Hagabion 

Vallhalla 

Ullevigaraget 

Östra Lindholmen 

Temperaturgatan

Uddeholmsgatan 

Betzensgatan 

P-hus Pilgatan

P-hus Lindholmen 

Angered Centrum 

Transistorgatan 

Karl Johansgatan 81 

Doktor Liborius Gata 

Doktor Westrings Gata 12-26 

P-hus Landalagatan 

P-hus Kaptensgatan 

Humoreskgatan 

Nordanvindsgatan 

Hundraårsgatan 23-29 

Regnbågsgatan 

RE Förrådet

Parkering Centralen 

Musikens Hus

Pedagogen

Vasaparken

Var kan jag ladda min bil?

Parkeringstillståndet Elladdning Natt gäller på våra offentliga parkeringsplatser på tomtmark listade ovan. Ett undantag är snabbladdarna som finns till för kunder som vill stå parkerad och ladda under en kortare tid.

För ett ökat samnyttjande!

I Göteborg finns det idag en stor installerad kapacitet i laddinfrastrukturen för elbilar. Vi på Parkering Göteborg har  tillsammans med Göteborg Energi arbetat intensivt de senaste åren för att möta det ökande behovet. Vi har etablerat över 1000 laddplatser på våra offentliga parkeringsytor - och utbyggnaden fortsätter.  

Samnyttjande och hög nyttjandegrad av laddinfrastruktur är viktiga delar i den fortsatta utvecklingen. Vi installerar därför nya laddstationer enligt kundbehovet och ökningen av elbilar. Det är viktigt att fokusera på behovet och inte på antalet parkeringsplatser för att undvika investering i infrastruktur som inte används.

Våra laddplatser på offentliga parkeringar används mindre på kvällar och nätter jämfört med dagtid. Med parkeringstillståndet Elladdning natt som är framtaget med detta i åtanke, vill vi låta så många som möjligt ta del av den befintliga laddinfrastrukturen i Göteborg.