Elladdning natt

Nu laserar vi ett nytt erbjudande för dig som har elbil eller laddhybrid i Göteborg. Ladda din bil, måndagar till fredagar 18:00-08:00 och helger 18.00-09.00, på våra offentliga parkeringsytor med Göteborg Energis laddare. Erbjudandet finns tillgängligt från 1 januari 2022.

För dig som laddar bilen ofta

Lösningen bygger på ett pilotprojekt som drivits gemensamt av trafikkontoret, Göteborg Energi och Parkering Göteborg under 2020 - 2021. Erbjudandet passar dig som bor i stan och inte har parkering i ett parkeringshus med laddstationer men som löpande vill kunna ladda din bil.  

Kostnad

För att ladda din bil på Parkering Göteborgs offentliga parkeringsplatser med Göteborg Energis laddare kan du köpa ett parkeringstillstånd som kostar 250 kr/ månad. Tillståndet ger dig möjlighet att nyttja Göteborg Energis laddare på nätterna. Det vill säga måndag till fredag från klockan 18:00-08:00 och lördag till söndag 18:00-09:00. Övriga tider gäller inte detta tillstånd och du betalar ordinarie parkeringstaxa om du vill ladda dagtid.

Den faktiska kostnaden för det du laddar tillkommer.  

Tanken med parkeringstillståndet är att det ska bli billigare för dig som vill ladda din bil ofta. Detta i jämförelse med att betala vanlig besökstaxa varje gång du parkerar och laddar din bil. Erbjudandet är helt frivilligt, du som inte avser ladda mycket kan såklart välja att ladda och betala vanlig besökstaxa när du behöver.

Med parkeringstillståndet behöver du inte lägga in en platskod i appen när du parkerar, vilket vissa av våra tidigare ladd-erbjudanden krävt.

Ansökan

Du kan göra din ansökan från den 1 december. Du kommer då hitta länkar för ansökan nedan.


Du behöver också:

Var kan jag ladda min bil?

Parkeringstillståndet Elladdning Natt gäller på alla våra offentliga parkeringsplatser på tomtmark med laddare från Göteborg Energi. Ett undantag är snabbladdarna som finns till för kunder som vill stå parkerad och ladda under en kortare tid.

För ett ökat samnyttjande!

I Göteborg finns det idag en stor installerad kapacitet i laddinfrastrukturen för elbilar. Vi på Parkering Göteborg har ensamt och tillsammans med Göteborg Energi arbetat intensivt se senaste åren för att möta det ökande behovet. Vi har etablerat över 1000 laddplatser på våra offentliga parkeringsytor - och utbyggnaden fortsätter.  

Samnyttjande och hög nyttjandegrad av laddinfrastruktur är viktiga delar i den fortsatta utvecklingen. Vi installerar därför nya laddstationer enligt kundbehovet och ökningen av elbilar. Det är viktigt att fokusera på behovet och inte på antalet parkeringsplatser för att undvika investering i infrastruktur som inte används.

Våra laddplatser på offentliga parkeringar används mindre på kvällar och nätter jämfört med dagtid. Med parkeringstillståndet Elladdning natt som är framtaget med detta i åtanke, vill vi låta så många som möjligt ta del av den befintliga laddinfrastrukturen i Göteborg.