Parkering Göteborg laddar för framtiden

I femtio år har vi arbetat med att göteborgarna ska kunna hitta en plats att ställa bilen och betala för tiden bilen står parkerad. Det gör vi fortfarande, men staden förändras och det gör vår omvärld också.

Vi satsar på hållbara resor

Idag ingår det i vårt uppdrag att främja och underlätta en omställning till fossilfria resor. Det gör vi genom att utgå från det vi är specialister på – våra parkeringsplatser – och där erbjuda elladdning.

Det ska vara enkelt att ha elbil eller laddhybrid

Vårt och stadens mål är att det ska vara enkelt att äga och ladda en elbil eller en laddhybrid i Göteborg, allt för att främja en långsiktigt hållbar mobilitet och en stad som är tillgänglig för boende och besökare.

I takt med att elbilarna blir allt fler strävar vi efter en mer enhetlig lösning i Göteborg så att det ska vara smidigt att hitta en parkering, ladda och betala. 

Till dess att vi har en enhetlig lösning har vi idag olika erbjudanden på våra parkeringar när du laddar på stan, hemma eller på jobbet.