Elladdning - översikt marknad och priser

Elbilsmarknaden växer i Sverige och i takt med att antalet bilar ökar behövs fler möjligheter till elladdning för bilar. Det innebär att en ny typ av infrastruktur byggs i Sverige. Hur den utvecklas beror bland annat på behov och situation för elbilsägarna.

Idag finns olika möjligheter till laddning, till exempel:

  • Hemmaladdning med laddbox i villor eller flerbostadshus, där installationerna främst sker privat.
  • Destinationsladdning eller laddning på stan genom laddstolpar från exempelvis energibolag och fordonstillverkare eller på kommunernas parkeringsytor.
  • Snabbladdning genom laddstationer på platser som till exempel bensinstationer, där man har kan ladda bilen snabbt under längre resor.

Köp av elladdning för bil

Det finns olika prismodeller för elladdning. En del leverantörer har olika abonnemang med lägre kilowattpris. Priserna kan även skilja sig åt på grund av var laddaren ligger i Sveriges olika elområden eller vilken tid på dygnet man laddar.

Det är billigast att ladda bilen hemma om man kan installera en laddbox, vilket man kan få skattereduktion för. Utöver installationskostnaden betalar man för elförbrukning beroende på elleverantör, avtalsform och säsong samt elnät om det inte redan finns ett abonnemang.

Vid elladdning på stan och vid offentliga laddplatser varierar priserna mellan 3 – 8 kronor per kilowattimme (mars 2023). I tabellen nedan ser du laddpriserna i de kommunala parkeringsbolagen/förvaltningarna i Sveriges tio största städer per juni 2023:

Stad

Aktör

Pris/kommentar

Stockholm

Stockholm Parkering

Besöksparkering: Laddning ingår i parkeringsavgiften. Pris: 8 - 95 kronor per timma, beroende på geografiskt område

Abonnerad p-plats: Laddning ingår i parkeringsavgiften.

Förhyrd p-plats: Tillägg 600 kronor per månad

Göteborg

Parkering Göteborg

5 kronor per kilowattimme

Malmö

P Malmö/E.ON Drive

Destinationsladdning AC: 5,90 kronor per kilowattimme

Snabbladdning < 50 kilowatt: 7,35 kronor per kilowattimme

Ultrasnabbladdning: 51 – 350 kilowatt: 7,35 kronor per kilowattimme

Uppsala

Uppsala Parkering

5 kronor per kilowattimme

Linköping

Dukaten

6 kronor per kilowattimme

Örebro

Inga kommunala laddplatser

 

Västerås

Mälarenergi

Upp till 22 kW AC: 4 kronor per kilowattimme

Upp till 50 kW: 5,90 kronor per kilowattimme

Upp till 360 kW: 5,90 kronor per kilowattimme

Helsingborg

Helsingborgs kommun

AC: 6,40 kr per kilowattimme

DC: 7,10 kr per kilowattimme

UFC 150 kW+: 7,90 per kilowattimme

Andra priser om man väljer abonnemangsform

Norrköping

Inga kommunala laddplatser

 

Jönköping

Jönköpings kommun

6 kronor per kilowattimme

Kommentar om Parkering Göteborgs prissättning
Vår prissättning för elladdning baseras på kostnader för installation av laddare med elservis, uppkopplade wifi-abonnemang, underhåll, kundtjänst/support, systemutveckling och licensavgifter samt kostnader för elnät och elförbrukning. Priset ligger för närvarande på 5 kronor per kilowattimme. Framöver tittar vi på möjligheterna att ha olika prissättningar för elladdning vid olika tider på dygnet.

Läs mer här:

Allt om elbil: Priskollen maj 2023 – snabbladdning:
Priskollen våren 2023: Det har blivit billigare att snabbladda en elbil – nästan överallt – Allt om Elbil