Hållbart resande

Hållbart resande 

Hållbart resande handlar om att människor ska kunna förflytta sig på sätt som är effektiva, hälsosamma och bra för klimatet. Vi på Parkering Göteborg driver och deltar i flera olika samarbeten inom staden för att utveckla möjligheterna att resa hållbart.

I mer än 60 år har vi arbetat för att göra Göteborg tillgängligt för biltrafik och bilister och det fortsätter vi med, men vårt uppdrag har förändrats. Idag arbetar vi också med exempelvis cykellösningar, elladdning och bilpooler för att göra det enklare att resa hållbart.

Hållbart resande med olika transportslag

Hållbart resande handlar inte om att alltid välja bort bilen. Bilen är och kommer att vara ett viktigt transportmedel även i framtiden. Vårt arbete med hållbart resande handlar om att ge alternativ till bilen och på så sätt göra det möjligt för människor att skaffa sig mer hållbara resvanor.

Du kanske till exempel vill välja att sluta ta bilen till jobbet varje dag och cykla två dagar i veckan? Eller passar det dig att ställa bilen på en pendelparkering och byta till buss? Kanske är bilpool din lösning?